Kontaktné informácie

Postup rozšíreného
upratovania v 5 krokoch

Sprievodca odborným postupom rozšíreného čistenia a hygienického vyčistenia, ktorý sme vypracovali ako návod na kvalitné upratanie priestorov v mimoriadnej situácií, akou je napríklad pandemia spojená s nákazou koronavírusu. Postup sme rozdelili do piatich krokov.

V krátkosti rozdiel medzi čistením a hygienickým vyčistením

Čistenie a hygienické vyčistenie sú dva samostatné kroky a je dôležité vykonať ich oba, a to v správnom poradí.

Čistenie
Pri čistení sa z povrchov odstraňujú mikróby a nečistoty. Napríklad utretie kuchynskej linky alebo sporáka namydlenou špongiou.
Hygienické vyčistenie
Hygienické vyčistenie je použitie chemických prípravkov na zníženie počtu mikróbov a baktérií. Napríklad nastriekanie chemického dezinfekčného prostriedku na povrchy, ktorých sa ľudia často dotýkajú, ako sú kľučky dverí.

(pri mobiloch potiahni do ľava)

Čistenie
Pri čistení sa z povrchov odstraňujú mikróby a nečistoty.
Napríklad utretie kuchynskej linky alebo sporáka namydlenou špongiou.

Hygienické vyčistenie
Hygienické vyčistenie je použitie chemických prípravkov na zníženie počtu mikróbov a baktérií.
Napríklad nastriekanie chemického dezinfekčného prostriedku na povrchy,
ktorých sa ľudia často dotýkajú, ako sú kľučky dverí.

Proces upratovania v piatich krokoch

1. Pripravíme si potrebné vybavenie a pred začatím upratovania vyvetráme priestor
2. Očistíme všetky priestory odstránením prachu a nečistôt.
3. Hygienicky vyčistíme všetky povrchy, ktorých sa ľudia často dotýkajú, spotrebiče a elektroniku.
4. Skontrolujeme, či je priestor dôkladne uprataný a hygienicky vyčistený.
5. Znovu nachystáme miestnosť a doplňíme potrebné zásoby.

Proces upratovania v piatich krokoch

1. Pripravíme si potrebné vybavenie a pred začatím upratovania vyvetráme priestor
2. Očistíme všetky priestory odstránením prachu a nečistôt.
3. Hygienicky vyčistíme všetky povrchy, ktorých sa ľudia často dotýkajú, spotrebiče a elektroniku.
4. Skontrolujeme, či je priestor dôkladne uprataný a hygienicky vyčistený.
5. Znovu nachystáme miestnosť a doplňíme potrebné zásoby.

Proces upratovania v piatich krokoch

Krok 1: Príprava

Pred začatím upratovania vyvetráme miestnosti

Regulačné orgány ako Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a americké CDC odporúčajú pred začatím upratovania otvoriť vonkajšie dvere a okná a použiť ventilátory na zvýšenie cirkulácie vzduchu v priestore. Pred čistením a počas neho priestory čo najdlhšie vetráme.

Pripravíme si správne čistiace prostriedky

Používame len dezinfekčné prostriedky a roztoky, ktoré sú registrované na miestnych regulačných orgánoch pre používanie chemikálií (napr. Agentúra pre ochranu životného prostredia alebo Európska chemická agentúra).

Prejdime si bezpečnostné pokyny pre chemikálie, ktoré používame

Vždy si prečítame štítky na produktoch, aby sme pochopili ich aktívne zložky a ako ich správne používať.

Ruky si umývame aspoň 20 sekúnd mydlom a vodou

Ak to nie je možné, použivame dezinfekčný prostriedok na ruky s obsahom alkoholu najmenej 60 %.

Vždy používame ochranné pomôcky Pred vstupom do priestoru si nasadíme ochranné pomôcky, ako sú jednorazové rukavice, zástery alebo plášte a rúška alebo pokrývky tváre.

Vynesieme všetky odpadky

Ak začneme týmto krokom, pomôže to zabrániť znečisteniu priestoru špinavými odpadkami po jeho vyčistení. Uistime sa, že do všetkých košov na odpadky dáme nové vrece na odpadky, čo nám uľahčí vyhodenie vreckoviek a iného odpadu.

 Pozbierame všetku špinavú bielizeň z celého priestoru

Pozbierame všetku bielizeň hneď, ako vstúpime do priestoru, a vyhneme sa pretriasaniu špinavej bielizne, čo by mohlo zvýšiť šírenie mikróbov.

Pred čistením odpojíme spotrebiče

V záujme svojej bezpečnosti a ochrany príslušenstva nezabudneme pred čistením odpojiť spotrebiče. Zapojené spotrebiče, ktoré sú vypnuté, sú stále pripojené k elektrickej sieti, až kým nie sú odpojené.

Proces upratovania v piatich krokoch

Krok 2: Očistíme všetky priestory odstránením prachu a nečistôt

Vyperieme všetku bielizeň na najvyššej teplote odporučenej výrobcom

Nezabudneme si vymeniť jednorazové rukavice predtým, ako sa dotkneme akejkoľvek čistej posteľnej bielizne.

Umyjeme všetok riad a vyprázdnime umývačku riadu

Je dôležité umyť všetok riad, aby sme zabezpečili dodržiavanie hygienických noriem. Na začiatok prejdeme celým priestorom a pozbierame riad z každej miestnosti, aby sme zabránili krížovej kontaminácii.

Utrieme prach a pozametáme alebo povysávame podlahu

Pri utieraní prachu začniname zhora nadol, aby sme sa uistili, že nie sú viditeľné žiadne známky nečistôt. Pozametame všetky tvrdé podlahy a povysávame koberce.

Všetky tvrdé povrchy umyte mydlom a vodou

Všetky povrchy utrieme, aby sme odstránili nečistoty, mastnotu, prach a mikróby. Tvrdé povrchy zahŕňajú veci ako pracovné dosky kuchynskej linky, stoly, umývadlá a drezy, skrinky a podlahy. Pri vytieraní podlahy postupujeme od zadného rohu miestnosti smerom dopredu a vodu vylejeme do výlevky, ktorá ešte nebola vyčistená.

Vyčistíme všetky mäkké povrchy podľa pokynov výrobcu

Mäkké povrchy zahŕňajú veci ako koberec, posteľná bielizeň a čalúnenie. Opatrne odstránime akúkoľvek viditeľnú špinu alebo nečistoty a potom vyčistíme vhodnými čistiacimi prostriedkami. Ak je to možné, vyperieme tieto predmety v práčke podľa pokynov výrobcu.

Proces upratovania v piatich krokoch

Krok 3: Hygienicky vyčistíme všetky povrchy, ktorých sa ľudia často dotýkajú, spotrebiče a elektroniku

Keď je tvrdý povrch čistý, postriekame ho dezinfekčným prostriedkom

Zameriame sa na hygienické vyčistenie všetkých povrchov v priestore, ktorých sa ľudia často dotýkajú (ako sú kľučky dverí a vypínače osvetlenia), ako aj povrchov, ktorých sa mohla dotýkať znečistená bielizeň (ako sú podlahy). Nezabudneme hygienicky vyčistiť elektroniku podľa pokynov výrobcu.

Necháme dezinfekčný prostriedok pôsobiť po stanovenú dobu

Na štítku výrobku bude uvedený čas mokrého kontaktu potrebný na účinné hygienické vyčistenie povrchu chemikáliami. To poskytne chemikáliám čas na usmrtenie čo najväčšieho počtu mikróbov.

Necháme povrch vyschnúť

Ak dezinfekčný prostriedok odstránime pred vypršaním odporúčaného času mokrého kontaktu, nie je zaručené, že výrobok usmrtil patogény tak, ako je uvedené na štítku.

Proces upratovania v piatich krokoch

Krok 4: Skontrolujeme, či je priestor dôkladne uprataný a hygienicky vyčistený

Prejdeme si pokyny pre jednotlivé miestnosti

Postupujeme podľa zoznamu úloh pre každú miestnosť, aby sme zabezpečili dôkladné očistenie a hygienické vyčistenie.

Skontrolujeme, či boli všetky povrchy, ktorých sa ľudia často dotýkajú, hygienicky vyčistené

Napravíme všetko, čo mohlo byť vynechané.

Proces upratovania v piatich krokoch

Krok 5: Znovu nachystáme miestnosť a doplníme zásoby

Čistiace potreby vyhodíme alebo ich umyjeme

Jednorazové výrobky, ako sú dezinfekčné utierky, vyhodíme. Vyperieme všetky čistiace utierky na najvyššej teplote vhodnej pre daný materiál.

Po každom upratovaní vysávač vyprázdnime a vyčistíme

Nezabudneme tiež vyčistiť ostatné použité potreby.

Po skončení upratovania bezpečne odstránime všetky ochranné pomôcky

Všetky ochranné pomôcky zlikvidujeme alebo umyjeme v súlade s pokynmi na ich používanie.

Ruky si umývame aspoň 20 sekúnd mydlom a vodou

Ak to nie je možné, použijeme dezinfekčný prostriedok na ruky s obsahom alkoholu najmenej 60 %.

Pripravíme čistiace prostriedky

Ponúkneme svojim klientom viac možností tým, že im poskytneme čistiace prostriedky, ktoré môžu použiť, ako sú jednorazové papierové utierky, jednorazové rukavice, dezinfekčný sprej alebo utierky a dezinfekčný prostriedok na ruky alebo extra mydlo na ruky

Vizuálne posúdime každú miestnosť, aby sme sa uistili, že je všetko pripravené

Predstavíme si seba ako klienta vstupujúceho do priestoru po prvýkrát.

Doplníme svoje zásoby čistiacich prostriedkov

Nezabudneme si nájsť chvíľu na skontrolovanie dátumov spotreby a doplnenie akýchkoľvek použitých zásob.

Proces upratovania v piatich krokoch

Video rozšírené upratovanie pri Covid19

Potreby, ktoré máme po ruke

Začneme zhromaždením všetkých položiek, ktoré potrebujeme na očistenie, hygienické vyčistenie a údržbu priestorov

Ochranné pomôcky

 • Jednorazové rukavice
 • Rúško alebo textilná pokrývka tváre
 • Bezpečnostné okuliare
 • Zástera alebo plášť
 • Ochranný štít (nepovinné)
 • Návleky na topánky (nepovinné)

Produkty 

 • Univerzálny čistiaci prostriedok na rôzne typy povrchov
 • Univerzálny dezinfekčný prostriedok na rôzne typy povrchov
 • Čistiaci prostriedok na sklo
 • Bielidlo
 • Prací prášok
 • Prostriedok na čistenie škvŕn
 • Prostriedok na umývanie riadu
 • Čistiaci prostriedok na podlahy
 • Leštidlo na nábytok/drevo
 • Čistiaci prostriedok na koberce (ak je to potrebné)
 • Odstraňovač plesne (ak je to potrebné)
 • Čistiaci prostriedok na rúru (len v kuchyni) Odmasťovač na rúru (len v kuchyni)

Vybavenie

 • Metla a lopatka na smeti
 • Prachovka
 • Utierky z mikrovlákna
 • Papierové utierky
 • Čistiaca kefa
 • Toaletná kefa
 • Vrecia na odpadky
 • Vysávač
 • Mop
 • Vrecká do vysávača (ak sú potrebné)
 • Vedro (ak je to potrebné)
 • Drsné čistiace špongie (len v kuchyni)

Ozónový generátor

Prečítajte si zo zaujímavosti ako sa postupuje pri upratovaní počas Covid19

Sprievodca odborným postupom rozšíreného čistenia a hygienického vyčistenia, ktorý sme vypracovali ako návod na kvalitné upratanie priestorov v mimoriadnej situáci.

Prečítajte si ako sa postupuje pri upratovaní počas Covid19 v PDF

Prečítajte sa ako sa postupuje pri upratovaní počas Covid19 v PDF

Postup rozšíreného upratovania v JPG formáte

Prejsť na kontakt
Prejsť na google mapu